برچسب های RFID

برچسب های RFID در بسته‌بندی محصولات

برچسب های RFID آیا  کاربرد برچسب های RFID را می‌دانید؟ RFID مخفف واژه Radio-Frequency-Identification (شناسایی به وسیله فرکانس رادیویی) است و معنای آن استفاده از برچسب خاصی بر روی کالا، حیوانات یا اشخاص به منظور شناسایی و رهگیری مسیر حرکت آنها به وسیله امواج رادیویی است. این سیستم متشکل از یک دستگاه ردیاب و برچسب‌هایی است …

برچسب های RFID در بسته‌بندی محصولات ادامه مطلب »