• سهند رادیاتو
 • سهند رادیاتو
 • نوار تفلن seven
 • golden vilen
 • نرم آسا
 • جای گادان 7green
 • کره حمید
 • کره کوهبان
 • iran auto parts
 • نوار تفلن سون
 • نوار تفلن سون
 • فویل npak
 • فویل npak
 • مکسیدر
 • شورمز
 • سندر داخل باک
 • شانه sps
 • کره حمید
 • سپیدار کارتن بسته بندی سموم
 • سپیدار کارتن لوازم آشپزخانه PRK
 • سپیدار کارتن بسته بندی شیرآلات
 • سپیدار کارتن صنایع غذایی همیشک
 • سپیدار کارتن جعبه کفش
 • سپیدار کارتن صنايع غذایی
 • سپیدار کارتن محصولات جانبی خودرو
 • سپیدار کارتن محصولات هانی
 • سپیدار کارتن محصولات لبنی
 • سپیدار کارتن ماهی پاک
بیست و سومین نمایشگاه
چاپ و بسته بندی
۵ لغایت ۸ دی
۱۳۹۵
سالن ۳۸B غرفه ۵۹
منتظرتان هستیم
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
زمان بازدید
۱۰ الی ۱۷