• سپیدار کارتن سرکه
 • سپیدار کارتن محصولات هانی
 • سپیدار کارتن بسته بندی سموم
 • سپیدار کارتن صنایع غذایی همیشک
 • سپیدار کارتن صنايع غذایی
 • سپیدار کارتن ماهی پاک
 • سپیدار کارتن ظروف ماهان
 • سپیدار کارتن محصولات جانبی خودرو
 • سپیدار کارتن محصولات آسایش
 • سپیدار کارتن samset
 • سپیدار کارتن محصولات لبنی
 • سپیدار کارتن جعبه کفش
 • سپیدار کارتن بستنی شاد
 • سپیدار کارتن لوازم آشپزخانه PRK
 • سپیدار کارتن شرکت پرتوناز
 • سپیدار کارتن بسته بندی شیرآلات
بیست و سومین نمایشگاه
چاپ و بسته بندی
۵ لغایت ۸ دی
۱۳۹۵
سالن ۳۸B غرفه ۵۹
منتظرتان هستیم
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
زمان بازدید
۱۰ الی ۱۷