استعلام قیمت کارتن ۱۳۹۷-۱-۱۴ ۱۴:۵۴:۴۷ +۰۴:۳۰

استعلام قیمت کارتن بر اساس ویژگی های کارتن

بیست و سومین نمایشگاه
چاپ و بسته بندی
۵ لغایت ۸ دی
۱۳۹۵
سالن ۳۸B غرفه ۵۹
منتظرتان هستیم
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
زمان بازدید
۱۰ الی ۱۷