سینی آبمیوه و بستنی از محصولات پرفروش شرکت سپیدار کارتن می باشد به این علت که در بازار داغ بستنی و آبمیوه فروشندگان برای پذیرای از مشتریان دیگر نمی توانند در ظروف پلاستیکی و سینی ها ی قدیمی از مشتریان خود استقبال کنند و مجبور هستند که بخاطر جذب مشتری و زیبایی از سینی آبمیوه و بستنی استفاده کنند